ПОМАГАТЕЛИ за санација на ПД "КОПАНКИ"

Помагатели WebSite Држава Денари
Пеце Илиевски   САД  
Коле Мандровски   САД  
Вангели Буртовски   САД  
Томе Трапановски   САД  
Ангеле Техарев   САД  
Марјан Марковски   САД  
Јонче Станковски   САД  
Панде Илиевски   САД  
Др.Христо Чолаковски   САД  
Борис Насевски   САД  
Елена Владимир Миновска   Р.Македонија  
Љупчо Ристевски   Р.Македонија  
Д-р.Златко и Ивона Георгиеви   Р.Македонија  
Томе Стамболџиев   САД  
Љупчо Кочовски   САД  
Кире Велоф   САД  
Драган Петровски   САД  
Јове Цалевски   САД  
Пецо Груевски   САД  
МПЦ Св.Никола од Akron,Kenton i Maslon   САД  
Кус Кус ДООЕЛ http://www.kuskus.mk/en/home/ Р.Македонија 9.000,00
Никола Темелковски   Р.Македонија  
Симбол Картонажа ДООЕЛ   Р.Македонија 13.000,00
Златко Самарџиев   Р.Македонија  
Горан Дамевски   Р.Македонија  
Јане Стрезовски   Р.Македонија  
Никола Илиевски   Р.Македонија  
Шарлитон ДООЕЛ-(Бохеми)   Р.Македонија 2.500,00
Емануил Муратовски   Р.Македонија  
Биљана Попоска Робертс   В.Британија  
Зоран Драган Бабинкостов   Р.Македонија  
Карпатија ДООЕЛ   Р.Македонија 5.000,00
Дооел Битексимо -ком Менувачница СААТ КУЛА   Р.Македонија  
Дооел Аква бит трејд   Р.Македонија  
Димитар Аневски   Р.Македонија  
Адвокат Диме Парталоски   Р.Македонија  
Авто сервис Техника   Р.Македонија 6.000,00
Интерсофт http://www.intersoft.com.mk/ Р.Македонија 10.000,00
Интерворкс https://interworks.com.mk/ Р.Македонија 15.000,00
Регионална занаетчиска комора Битола   Р.Македонија 6.000,00
Александар Шулевски   Германија  
Карго Експрес-Битола http://www.kargoekspres.mk/ Р.Македонија 9.000,00
Иван Трпков    Р.Македонија  
Љупчо Мирчевски   САД  
Дооел "Мултихаус"   Р.Македонија 12.000,00
Петар Илиевски - Шапкаро   САД  
Тодорче Ѓоргиев   Р.Македонија   
ДОО "Асидус" http://asidus.com.mk Р.Македонија   
Николче Талевски   Р.Македонија  
ДГПТУ Пасент Дооел ИВ-ИЗ   Р.македонија 2.000,00
Александар Јосифовски   Р.Македонија  
Петар Папалевски   Р.Македонија  
Александар Полизовски   Р.Македонија  
"Kromberg&Schubert" Дооел http://www.kromberg-schubert.com/ Р.Македонија 60.000,00
Донации од Мобилни телефони   Р.Македонија 10.200,00
Пск "Д.И.Мурато" http://www.pskdimitarilievski-murato.com/ Р.Македонија  6.000,00
Продажба на отпадно железо http://pskpelister.mk/ Р.Македонија  60.333,00
ОУ "Крсте Мисирков"-Бистрица   Р.Македонија  7.800,00
Гимназија "Таки Даскало"   Р.Македонија  1.100,00
Пск Пелистер (Велеслалом) http://pskpelister.mk/ Р.Македонија  12.080,00
Димче Попов   Р.Македонија   
Кире   САД  
Томе Илиевски   САД  
Ристо Рапешовски   САД  
Славе Мицевски   САД  
Пеце Бошеовски   САД  
Пандо Колевски   САД  
Пеце Илиевски   САД  
Виктор Калаузи   Р.Македонија  
Емил Стојанов   Р.Македонија  
Рубин Ѓеровски   Р.Македонија  
Милка Ѓорѓиевска   Р.Македонија  
Пеце Богдановски   Р.Македонија  
Билјана Јанакиевска   Р.Македонија  
Павлина Тановска   Р.Македонија  
Марика и Петар Рок   Австралија  
Ѓорѓи Марковски   САД  
       
ВКУПНО     292,173,00
       
Baba Planina